Strategie utrzymania ruchu

Utrzymanie ruchu to jeden z kluczowych elementów dobrze działającego przedsiębiorstwa. Właściwe zarządzanie pozwala minimalizować straty oraz optymalizować koszty produktu.

Najpopularniejsze strategie utrzymania ruchu:

  • Corrective Maintenance (CM) – korygujące utrzymanie ruchu
  • Operator Based Maintenance (OBM) – strategia doskonaląca utrzymanie ruchu wykorzystująca operatorów
  • Predictive Maintenance (PdM) – predykcyjne utrzymanie ruchu
  • Preventive Maintenance (PM) – prewencyjne utrzymanie ruchu
  • Reliability Centered Maintenance (RCM) – utrzymanie ruchu zorientowane na niezawodność
  • Run to failure (RTF) – utrzymanie do uszkodzenia
  • Total Productive Maintenance (TPM) – kompleksowe utrzymanie ruchu produkcyjnego
  • Reactive Maintenance (RM) – działanie reaktywne
  • Proactive Maintenance (PaM) – działanie proaktywne
Wszystkie artykuły